Kan aktier gå i arv? Og andre relevante spørgsmål

Hvad sker der med aktier i tilfælde af dødsfald? Må man beholde aktier fra et dødsbo? Og er der arveafgift på aktier, hvis man arver dem? De spørgsmål, og mange flere, vil vi besvare i det følgende.

Kan man arve aktier?

Må du beholde aktier fra et dødsbo? Det er et spørgsmål, mange er i tvivl om. Det korte svar er, at man godt kan arve aktier, men det er ikke helt enkelt. Som arving til en arv, hvori der indgår aktier, kan du enten vælge at beholde aktierne eller sælge dem og få dem udlagt som en del af arven. Du kan med andre ord selv vælge, om du vil have aktierne som en del af din arv, eller om du ønsker at aktierne sælges, så de kan blive udbetalt til dig kontant (kilde: www.bedemand-danmark.dk).

Hvornår overgår ejerskabet af aktierne?

Hvornår overgår aktierne til dig, hvis du har arvet dem i forbindelse med et dødsfald? Helt kort sagt så overgår aktierne til dig på dødsdagen. Det er samtidig også her, at skattepligten overgår til dig.

Skal man informere SKAT, hvis man har arvet aktier?

Hvis du vælger at få aktierne fra et dødsbo udlagt som en del af arven, og dermed ikke sælge dem, skal du så informere SKAT om dette? Det korte svar er, at det er en rigtig god idé. Din arv bliver nemlig ikke indberettet til SKAT, da banken ikke kan indberette arvede værdipapirer. Du skal derfor selv orientere SKAT via Skattestyrelsens værdipapirsystem via TastSelv. På den måde er du sikret, at SKAT automatisk beregner gevinst og tab ved et efterfølgende salg af aktierne.

Skal du selvangive udbytte af arvede aktier?

Skal du angive eventuelt udbytte af aktier, som du har arvet, på din Forskudsopgørelse? Ja, det skal du. Alt udbytte er som udgangspunkt skattepligtigt i Danmark, i det indkomstår, hvor udbyttet er blevet udbetalt – det gælder også udbytte af aktier, som du har arvet.

Er reglerne de samme for obligationer?

Er reglerne for obligationer og aktier ens, når det gælder arv? Det korte svar er ja, dog med den undtagelse, at obligationer ikke skal registreres i Skattestyrelsens værdipapirsystem.

Er du i tvivl om reglerne?

Hvis du er i tvivl om hvilke regler der gælder for skat af aktier og obligationer ved arv, kan du få råd og vejledning hos en revisor eller advokat. Du kan også kontakte Skattestyrelsen.