Søg efter:

Kort om investering i sølv

 

Investering i sølv bliver af mange anset som værende en sikker investering, hvilket ikke mindst ses ved økonomisk kriser. Her vil mange investorer nemlig søge mod handel med sølv, når valutaerne rundt om i verden bliver for ustabile og risikobetonede.

Det så vi blandt andet både ved finanskrisen i 08-09, og også under corona-krisen, der lammede økonomierne rundt omkring i hele verden. Med den rette timing kan investing i sølv derfor hurtigt vise sig at være en rigtig god investering.

Sølv har som nævnt historisk været handlet meget under økonomiske kriser. I nyere tid har sølv dog fået en ny konkurrent på det parameter. Der er nemlig flere og flere investorer der ser mod kryptovaluta. Se mere om kryptovaluta ved at klikke her.

 

 

 

 

Hvorfor investere i sølv

 

Som nævnt ovenfor er der særlig stor værdi i investering i sølv, når økonomierne i samfundene verden over begynder at halte. Den store usikkerhed under de økonomisk kriser vil nemlig føre til ustabile valutaer, hvilket får mange investorer til at gå over til at handle med sølv i stedet.

Der kan dog også være god grund til at investerer i sølv i de mere stabile tider, da sølv historisk set har været en meget stabil investering.

 

 

 

 

Hvordan investerer du i sølv

 

Der er flere måder hvorpå du kan investerer i sølv. Overordnet kan man tale om tre forskellige metoder at investere i sølv på, navnligt gennem investering i aktieselskaber der handler med sølv, ved at købe fysisk sølv, samt ved investere i såkaldt sølv CFD’er. I det følgende vil de tre typer af investeringer i sølv kort blive gennemgået.

Hvis du vil investere i sølv aktier er det nødvendigt at finde et aktieselskab, hvis aktiekurs er afhængig af markedet for sølv. Det kan være mineselskaber der udvinder sølv, eller mellem forhandlere af sølvet, eller andre typer af selskaber, hvor prisen på sølv har afgørende indflydelse på aktiekursen.

Du kan også investere i sølv ved at købe fysisk sølv, som du derefter kan sælge igen, så snart at prisen på sølv stiger. Påtænker du at investerer i en større mængde, kan det måske bedre svare sig at investere i sølv prisen, gennem de såkaldte sølv CDF’er.

Ved sølv CDF’er investerer du direkte i prisen på sølvet, men uden at komme i besiddelse af det fysiske sølv. På den måde ligner sølv CDF’er almindelig handel med valuta. Du kan således både investere i om prisen på sølv falder eller stiger. En af de store fordele ved sølv CDF’er hænger sammen med, at du ikke skal tænke på at skulle håndtere og opbevare store mængder sølv.

 

 

 

 

Inden du investerer i sølv

 

Inden du beslutter dig for at investerer i sølv er det dog vigtigt at være opmærksom på, at selvom det lyder ganske ligetil, så er der mange faktorer der spiller ind på prisen ved sølv.

Derfor bør du ikke investerer i sølv medmindre du har forstand på markedet, og på de faktorer der spiller ind på prisen. En investering i sølv skal nemlig ikke være gambling, og selv om der altid vil være et element af usikkerhed ved investeringer, så er du klart bedst tjent ved at have kendskab til de områder du investerer på.

Overvejer du derfor at investere i sølv og har du ikke den store erfaring med markedet, så anbefaler vi at du før du investerer, sætter dig grundigt ind i sølv og de faktorer som påvirker prisen i både positiv og negativ retning.