Søg efter:

Kort om kryptovaluta

 

Kryptovaluta er et digitalt byttemiddel der fungerer som en erstatning for andre valutaer ved transaktioner. Der findes altså ikke kryptovaluta i fysisk form. Ved transaktioner anvendes der kryptografi, der på en og samme tid verificerer overførsler, samtidig med at sikre en stor grad af anonymitet.

Historisk kan kryptovaluta spores helt tilbage til 1994 ved den første transaktion med kryptovalutaen ecash. Siden fulgte også OpenCoin, nu Ripple, men det egentlige gennembrud for kryptovaluta kom først i 2009 med Bitcoin.

De enkelte kryptovalutaer er begrænset i antallet af enheder der kan udvindes. Ved Bitcoin er der en begrænsning ved 21 millioner enheder. Der er dog ingen begrænsning på antallet af kryptovalutaer, og der findes i dag over 1000 kryptovalutaer i tillæg til Bitcoin, såsom Dogecoin og Ethereum.

I 2021 blev kryptovaluta for første gang anerkendt som et juridisk gyldigt betalingsmiddel, da El Salvador blev det første land i verden til at anerkende brugen af kryptovaluta som legitim. Siden har også Cuba accepteret kryptovaluta som et juridisk gyldigt betalingsmiddel, hvilket har gjort dem i stand til at omgå amerikanske sanktioner.

Det er dog ikke alle lande der er gået den vej, da Kina, kryptovalutaens største marked, blandt andet har indført et totalt forbud mod transaktioner med kryptovaluta. Det kommer i kølvandet på andre tiltag mod mellemmænd og minedriften af kryptovaluta.

 

 

 

 

Definitionen på en kryptovaluta

 

En kryptovaluta kan ifølge Jan Lansky, en førende ekspert på området, kaldes for en kryptovaluta, når den opfylder følgende seks betingelser:

 1. Systemet skal være decentraliseret
 2. Systemet indeholder en oversigt over enheder og ejerskab
 3. Systemet skal definere om enheder kan skabes, samt hvordan de skabes
 4. Ejerskab skal kun kunne bevises ved hjælp af kryptografi
 5. Systemet tillader ejerskifte af enhederne, og en transaktion skal kun være muligt når det nuværende ejerskab verificeres
 6. Hvis der eksisterer to instruktioner i systemet om at skifte ejerskab, så skal systemet maksimalt udfører den ene instruktion

 

 

Investering i kryptovaluta

 

Det første der kan siges om kryptovaluta er de store udsving, som ofte rammer aktiekursen på de forskellige kryptovalutaer. Det er slet ikke unormalt at aktiekurserne svinger med helt op til 10% på en enkelt dag.

Det er heldigvis blevet meget nemmere at følge med i kryptovalutaernes aktiekurser, sammenlignet med tilbage i tiden, hvor det at handle med kryptovaluta var en meget besværlig affære.

Tidligere var det nemlig sådan at det ikke var muligt at handle kryptovaluta på en samlet platform. Det har dog ændret sig, og i dag er der masser af gode platforme der tilbyder handel med kryptovalutaer.

Disse platforme kan ses som en slags kryptobørser. Der findes mange kryptobørser, med hver deres fordele og ulemper, så sørg for at undersøge markedet grundigt inden du vælger din næste kryptobørs.

 

 

 

 

Hvordan fungerer kryptovaluta

 

For at forstå hvordan der investeres og handles med kryptovaluta, kan det være nyttigt at først helt at forstå hvordan en kryptovaluta egentlig fungerer. Til det er det nemmest at tage udgangspunkt i et eksempel. Vores eksempel vil tage udgangspunkt i kryptovalutaen Bitcoin.

Når du køber Bitcoins får du tokens, eller enheder, der bliver gemt i en digital tegnebog. Det er muligt at bruge disse tokens eller enheder, til en lang række transaktioner af produkter og tjenester. Du kan altså bruges kryptovaluta som betalingsmiddel ved transaktioner.

Hver gang du laver en transaktion med en kryptovaluta opbevares oplysningerne om transaktionen i en hovedbog. Denne hovedbog kaldes for en blockchain. En blockchain er en permanent hovedbog, hvor der ikke er mulighed for ændre eller manipulere i oplysningerne.

Dette gør kryptovaluta til en unik type valuta, der giver en stor grad af sikkerhed ved transaktioner. Dertil er oplysningerne i transaktionerne krypterede, hvilket også giver en stor grad af anonymitet ved brug af kryptovaluta.

 

 

 

 

Hvordan investeres og handles der med kryptovaluta

 

Med styr på hvordan en kryptovaluta fungerer, kan vi nu se nærmere på hvordan der investeres og handles med kryptovaluta.

Ved investering og handel med kryptovaluta går de ud på at spekulere og spå om de fremtidige prisbevægelser. Det handler altså om at forudse om prisen på kryptovalutaen stiger eller falder.

 

Her et et praktisk eksempel på en investering og handel med kryptovaluta:

 1. Du udser dig den eller de kryptovalutaer du gerne vil investere i
 2. Prisen på en kryptovaluta kan som eksempel være på 1000 kr.
 3. Du foretager nu en handel på 5 enheder eller tokens for 5000 kr.
 4. Næste dag er prisen på kryptovalutaen steget til 1100 kr.
 5. Dette svarer til en prisstigning på kryptovalutaen på 10%
 6. Du sælger dine 5 enheder eller tokens for 5500 kr.
 7. Du har nu lavet et afkast på 500 kr. eller hvad der svarer til 10% afkast på din investering

 

Der er også mulighed for at lave en investering der giver positivt afkast, i tilfælde hvor prisen ellers falder på kryptovalutaen. Denne type af investering kendes som short-selling. Det anbefales at du læser ordentligt op på short-selling, inden du prøver dig af med denne type investering.

 

 

Hvad påvirker prisen på kryptovaluta

 

At handle med kryptovaluta er ikke helt det samme som handel med almindelige aktier. Det ligner mere investering og handel almindelig valutahandel.

Når du handler med almindelige aktier vil du eje en del af de selskaber du investerer i. Det er i modsætning til investeringer i kryptovaluta, da du ikke kommer til at eje en del af kryptovalutaen, men udelukkende de enheder eller tokens du får ved købet.

Derudover er der også stor forskel på hvilke faktorer der påvirker en kryptovalutas værdi, sammenlignet med de faktorer der påvirker almindelige aktiekurser.

De faktorer der påvirker en kryptovalutas værdi, kan overordnet inddeles i tre kategorier, udbud og efterspørgsel, minedrift, og tro det eller ej, sociale medier. Hvordan de tre kategorier af faktorer påvirker en kryptovalutas værdi, vil vi undersøge nærmere i det følgende.

 

 

 

 

Udbud og efterspørgsel

 

Udbud og efterspørgsel er en af de mest afgørende faktorer der påvirker prisen på en kryptovaluta. På den måde følger kryptovaluta alle andre tjenester, ydelser og produkter på det frie marked.

Jo flere investorer på markedet der gerne vil investerer i en kryptovaluta, jo mere stiger efterspørgslen. Sagt med andre ord, så vil prisen på en kryptovaluta stige, jo mere efterspørgsel der er på kryptovalutaen.

Selvom flere investorer ofte vil resultere i værdistigninger på kryptovalutaer, så er det også afgørende for værdien, hvor stort et udbud der findes på markedet.

Er udbuddet stort vil det være nemt for de mange investorer at købe, hvorimod hvis udbuddet er lille, så vil det være sværere for investorerne at købe. Når udbuddet er lille, og efterspørgslen er stor, så stiger priserne og værdien på en given ydelse, tjeneste eller produkt, eller i vores tilfælde, prisen og værdien på en kryptovaluta.

Det ses ofte at efterspørgslen på kryptovaluta stiger i dårlige økonomiske perioder, da kryptovaluta bliver mere og mere anerkendt som en sikker valuta. På den måde ligner kryptovaluta lidt handel med guld og sølv, hvor efterspørgslen også stiger i dårlige økonomiske perioder.

At efterspørgslen stiger under dårlige økonomiske perioder så vi i 2020, da corona-krisen ramte og lukkede vores samfund ned. Selvom kryptovalutaen også tog et indledende dyk, så fandt de hurtigt sig selv igen, og fortsætte med at stige i værdi. Det stod i stærk modsætning til de fleste andre markeder, der var hårdt ramt på aktiekurserne.

 

 

Minedrift

 

Minedrift af kryptovaluta er en slags digital minedrift der har til formål at drive et blockchain-netværk. Minedriften har flere formål, herunder at udvinde nye enheder og tokens, at stabilisere inflation, samt hjælpe til med at kontrollere transaktioner.

Minedriften foregår ved hjælp af supercomputere, der løser komplekse matematiske udregninger. Effekten af disse bliver dannelse af nye blockchains, der på samme tid betyder dannelse af en ny kryptovaluta enhed eller token.

Under minedriften vil der som nævnt ovenfor udvindes nye enheder og tokens af en kryptovaluta. Det er på denne måde at udbuddet af en kryptovaluta stiger.

Det er vigtigt at bemærke at når der udvindes nye enheder og tokens af en kryptovaluta, så vil det ske gennem en decentraliseret proces. Det sker på baggrund af at der ikke er nogen centraliseret beslutningstager, der bestemmer eller afgør hvor meget kryptovaluta der skal udvindes.

Det står i modsætning til den måde der skabes ny almindelig valuta. Ved almindelig valuta er det regeringerne og centralbankerne der står for at øge pengemængden i vores samfund. Det sker via en centraliseret proces, da alt beslutningstagen er centraliseret i regeringer og centralbanker.

Når der udvindes nye enheder og tokens af en kryptovaluta, så vil udbuddet stige. Sammenlagt med efterspørgslen på kryptovaluta, vil udbuddet af en kryptovaluta have stor betydning for værdien på en kryptovaluta.

 

 

Sociale medier

 

Overraskende nok har sociale medier i nyere tid været en stor faktor inden for kryptovaluta. Der kommer nemlig flere og flere kryptovalutaer der tager deres navn efter virales memes, og som nyder godt af den genkendelighed der følger med.

Et eksempel på dette er kryptovalutaen Dogecoin, der gennemgik en voldsom stigning på ganske kort tid i foråret 2021. Her var det især en række tweets fra altid flamboyante Elon Musk, der bragte en masse opmærksom hen på Dogecoin. Som følge af den store opmærksomhed blev det hurtigt en populær kryptovaluta, med store kursstigninger til følge.

Det er dog vigtigt at man er opmærksom på, at ting der sker og foregår på sociale medier, meget hurtigt vil være overstået. Derfor kan faren ved meme-kryptovalutaer være, at populariteten hurtigt falder igen.

Der er dog gode muligheder for gode gevinster på den korte bane, da den store popularitet der hurtigt kan opstå ved meme-kryptovalutater, kan føre det store værdistigninger på ganske kort tid. Det kan derfor betale sig at følge med i hvad der trender på de sociale medier, hvis man overvejer muligheden for investeringer i kryptovalutaer.

 

 

 

 

Er kryptovaluta en god investering

 

Det korte svar er ja, kryptovaluta kan være en ekstrem god investering, både på den korte og den lange bane. Det ses dog også at kryptovaluta meget hurtigt kan vise sig at blive en dårlig investering, hvis man investerer på det forkerte tidspunkt. Det gælder især ved meme-kryptovalutaerne, der kan miste deres popularitet lige så hurtigt som de fik den.

Man skal også være klar over at kryptovaluta er et meget volatilt marked, det vil sige, et marked der svinger meget. Investerer man derfor på den korte bane, så er potentialet for tab, men også gevinst, meget større end investeringer på den lange bane.

Kryptovaluta har dog også vist sig at være en rigtig god investering, for dem som investerer på den lange bane. Så uanset din strategi er kryptovaluta uden tvivl et marked du bør undersøge nærmere.

Er du helt ny på markedet for kryptovalutaer, så anbefaler vi at du holder dig til de mere etablerede kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum, og at du venter med at kaste dig over meme-kryptovalutaerne, da disse indeholder en større risiko.

Uanset dit valg bør du sætte dig grundigt ind i kryptovalutaen, inden du beslutter dig for at investere. Markedet for kryptovaluta er som sagt meget volatilt, så det kan hurtigt gå både den ene og den anden vej.

Kigger vi på den korte bane har vi stor tiltro til markedet, hvilket skyldes flere ting. For det første er efterspørgslen efter en sikker og anonym betalingsmulighed i stigning, en problemstilling kryptovaluta løser på eksemplarisk vis.

For det andet er vores samfund stadig meget påvirkede af corona-krisen, der fortsætter med at lukke vores samfund ned. Som vi var inde på tidligere, så har kryptovaluta en tendens til at stige, så snart de dårlige økonomiske perioder indtræffer.

Det tror vi helt sikker vil få betydning for værdien af kryptovaluta, da der er flere og flere der ser kryptovaluta som en sikker investering, der kun forstærkes af de økonomiske tider vi befinder os i.

En anden vigtigt faktor der kan blive afgørende for kryptovalutaens fremtid er, at kryptovalutaen fortsat er en ny teknologi, der endnu ikke har vundet indpas i den bredere befolkning. Det vil dog med stor sandsynlighed ændre sig i fremtiden.

Kryptovaluta er nemlig en sikker måde at foretage transaktioner på, og giver samtidig stor anonymitet. Derfor tror vi også på at populariteten kun vil vokse med tiden. Helt afgørende bliver det om kryptovaluta gøres til et juridisk bindende betalingsmiddel som i El Salvador og Cuba, eller om der indføres deciderede forbud som vi ser det i Kina.

Hvis først kryptovalutaen anerkendes af flere lande rundt om i verden, vil det uden tvivl være med til at øge troværdigheden ved kryptovaluta betragteligt. Det kan derfor især være værd at holde øje med denne udvikling, såfremt du ønsker eller allerede har investeret og handlet med kryptovaluta.

Uanset hvordan fremtiden måtte komme til at se ud for kryptovalutaen, så bliver det utroligt interessant og spændende at følge. Vil kryptovalutaen bevarer sit momentum, eller vil de mange kryptovalutaer begynde at stagnere og flade ud? Det får vi svaret på inden for de kommende måneder og år.

 

Fordele ved at investere i kryptovaluta:

 • Et konkurrencedygtigt alternativ til almindelige valutaer
 • Stor anonymitet og sikkerhed ved transaktioner gør kryptovaluta interessant for mange investorer
 • Stort potentiale for store kursstigninger
 • Forholdsvist nyt marked der har et stort vækstpotentiale i fremtiden