Søg efter:

Køb Bitcoin

 

Bitcoin er den mest populære, kendte og værdifulde kryptovaluta. Kursen på Bitcoin er steget ekstremt siden lanceringen i 2008, og er i dag oppe i en kurs på næsten 250.000 kr. Kort efter lanceringen kostede Bitcoin under 0,1 amerikanske dollars.

Der har altså været tale om en helt vild vækst på bare lidt over ti år, noget der har gjort mange købere af Bitcoin utroligt rige. De store kursstigninger har over tiden kun øget efterspørgslen på Bitcoin, der igen har fået kursen til at stige endnu mere.

Det store spørgsmål for investorer er der nu, om Bitcoin har toppet og har de bedste dage bag sig, eller om kursen på Bitcoin vil fortsætte med at stige.

Er du interesseret i at vide mere om køb af Bitcoin, så kan du med fordel læse med videre her på siden, hvor vi ser nærmere på køb af Bitcoin, herunder historien om Bitcoin, og på potentialet og fordelene ved køb af Bitcoin.

Vil du vide mere om hele markedet for kryptovaluta, så finder du meget mere information om kryptvaluta ved at klikke her.

 

 

 

 

Hvad er Bitcoin

 

Bitcoin er en kryptovaluta der kendetegnes ved at være et online betalingssystem, og et digitalt alternativ til de traditionelle valutaer. En af de afgørende forskelle på kryptovaluta og de traditionelle valutaer er, at kryptovaluta er en decentraliseret valuta.

Det betyder at der ikke er en central aktør, en stat eller anden institution, der står for at kontrollere valuta. Det betyder kort sagt at brugerne af kryptovaluta kan indgå i handler og transaktioner, uden brug af en mellemmand eller mellemled som en bank eller lignende.

Bitcoin og kryptovaluta er anset som værende meget sikre betalingssysterme og valutaer. Det skyldes måden hvorpå systemet bag en kryptovaluta er opbygget.

En kryptovaluta består af såkaldte blockchains. Når der foretages en transaktion med kryptovaluta, vil oplysninger om transaktionen blive gemt i en node, der gemmes i en block. Noder og blokke er forbundet med hinanden, hvilket er det der skaber blockchains.

Når oplysningerne om en transaktion er gemt i en blockchain, kan oplysningerne ikke slettes eller ændres. Det skaber en enorm sikkerhed om transaktionerne med kryptovaluta. Dertil er der en stor anonymitet forbundet med brugen af kryptovaluta, da det ikke er muligt at få oplyst ejerskabet af de enkelte kryptovalutaer.

 

 

Historien om Bitcoin

 

I 2008 blev Bitcoin for første gang beskrevet af den anonyme karakter Satoshi Nakamoto. Bitcoin byggede videre på tidligere ideer om kryptovaluta som ecash og OpenCoin, der i dag går under navnet Ripple.

I januar 2009 blev Bitcoin netværket officielt lanceret og siden sin lancering er værdien på Bitcoin steget med voldsomme procenter. Således kunne Bitcoin købes for under 0,1 amerikanske dollars kort efter lanceringen, mod kursen i dag på næsten 250.000 kr.

 

 

 

 

Hvad påvirker prisen på Bitcoin

 

Der er mange faktorer der historisk set har påvirket prisen på Bitcoin. Som med alle andre formuegoder er et afgørende element udbud og efterspørgsel. Det er derfor interessant at se nærmere på de faktorer der i særlig grad kan påvirker udbud og efterspørgsel på Bitcoin.

 

 

Minedrift af Bitcoin

 

Afgørende for udbuddet af Bitcoin, altså mængden af tilgængelige Bitcoins på markedet, er den såkaldte minedrift. Minedrift af Bitcoin kan for nemhedens skyld sammenlignes med en slags digital minedrift af eksempelvis guld og sølv. Jo flere Bitcoins der bliver udvundet, jo større bliver udbuddet.

I den forbindelse er det værd at bemærke at Bitcoin har et begrænset antal Bitcoins der kan udvindes. Grænsen er på 21 miliioner Bitcoins. Det vil dog første være omkring år 2150 at alle Bitcoins vil være udvundet. Dette vil dog ikke være en egentlig begrænsning, da Bitcoin kan denomineres i nærmest uendelige decimaler.

 

 

Bitcoins omdømme

 

Efter at have set på hvad der bestemmer udbuddet af Bitcoins, er det nu tid til at se på hvad der bestemmer efterspørgslen. Det er nemlig efterspørgslen i samspil med udbuddet der er afgørende for prisen på Bitcoins. Når efterspørgslen stiger på Bitcoins vil prisen nemlig stige, så længe der ikke er et overskud i udbuddet.

Langt hen af vejen vil det være Bitcoins omdømme der bestemmer efterspørgslen. Jo bedre et omdømme som Bitcoin kan opnå, jo mere vil interessen, og dermed efterspørgslen, stige på Bitcoin.

Meget af det der har båret efterspørgslen på Bitcoin har i sagens natur været de eksplosive stigninger i prisen, der har fået mange investorer til at investere. De eksplosive stigninger på prisen er dog også kommet på baggrund af andre faktorer.

For det første er kryptovaluta af mange med tiden blevet anerkendt, som et sikkert og troværdigt alternativ til traditionelle valutaer. De mange store kvaliteter ved de sikre og anonyme systemer som Bitcoins og kryptovaluta bygger på, gør at mange investorer ser på Kryptovaluta som potentielt rigtig gode investeringer.

Bitcoin er derudover nærmest blevet identisk med ordet kryptovaluta, særligt for folk der ikke normalvis er en del af markedet. Når de fleste hører ordet kryptovaluta vil de automatisk tænke på Bitcoin.

Det har nærmest skabt et brand for Bitcoin, som inden for kryptovaluta er fuldstændig uden konkurrence. Der er ingen tvivl om at Bitcoin har den klart største rækkevidde af alle kryptovalutaer, hvilket har været med til at gøre Bitcoin til den mest kendte, populære og i særdeleshed, den mest værdifulde kryptovaluta.

 

 

 

 

Er køb af Bitcoin en god investering

 

Historisk har Bitcoin været en massivt god investering, hvilket kan ses på de ekstreme stigninger i prisen på Bitcoins. Var du som investor hoppet med på bølgen for bare få år siden, så havde du i dag med stor sandsynlighed været millioner – nærmest uanset størrelsen på din investering.

Der har været rigtig mange penge at tjene for dem der var tidligt ude, og det helt store spørgsmål for investorerne er om Bitcoin vil fortsætte med at stige, eller om Bitcoin har de bedste dage bag sig.

Blandt eksperterne er der stor uenighed om Bitcoin, og kryptovalutaer generelt, da nogle mener at der er tale om bondefangeri, og at priserne på kryptovaluta er tom luft. Der er dog mange andre der peger på kryptovaluta som et fremtidigt alternativ til de traditionelle valutaer, og der er endda dem der mener at de helt vil overtage valutamarkedet.

Vi ser da også flere gode tegn på at kryptovaluta som helhed, og Bitcoin i særdeleshed, vil fortsætte med at stige. Der er dog også nogle foruroligende tegn, som vi også vil kigge nærmere på.

 

 

 

 

For at tage det gode først, så er det de mange tilsagn fra nogle af verdens største selskaber om, at de vil begynde at godtage kryptovaluta og Bitcoins som et legitimt betalingsmiddel. Her tænker vi ikke mindst på Tesla og Amazon, som er to af verdens største selskaber. Hvis først de store giganter tager initiativet, så vil alle andre følge trop, og så vil vi uden tvivl endnu engang se massive prisstigninger på kryptovaluta og Bitcoin.

Derudover er der også det faktum, at kryptovaluta, og igen i særdeleshed Bitcoin, bliver mere og mere anerkendt som et sikkert og troværdigt alternativ til de traditionelle valutaer. Jo flere der får øjnene op for dette, jo mere vil efterspørgslen stige. Dette vil også have afgørende indflydelse på om prisen på Bitcoins vil stige.

Der er flere andre gode grunde til at kryptovaluta og Bitcoins vil fortsætte med at stige i værdi, men disse to ovenstående grunde er i sig selv meget positive tegn på, at vi godt kan forvente prisstigninger på kryptovaluta og Bitcoins i fremtiden.

Der er dog som sagt også nogle negative tegn, som først og fremmest drejer sig om, at der er flere lande der har forbudt minedrift og brug af kryptovaluta, heriblandt Kina der er det største marked for kryptovaluta. Hvis flere lande følger Kinas eksempel vil det have massiv negativ indflydelsen på prisen.

Det er dog for nuværende svært at tro på, at i hvert fald de vestlige samfund vil forbyde brugen af kryptovaluta. Det er dog ikke usandsynligt at der vil komme en større regulering af markedet, men det er dog som helhed ikke et forhold vi er alt for bekymrede omkring.

Dertil er der også en stigende bekymring omkring det klimaaftryk som minedriften af kryptovaluta afgiver. Der skal nemlig bruges store mængder af strøm til at drive systemerne der driver minedriften, hvilket som sagt efterlader et stort klimaaftryk. Med den stigende fokus på klima og miljø, kan det være en potentiel hindring for kryptovaluta i fremtiden.

Det er også vigtigt at sige du bør undersøge både Bitcoin og markedet for kryptovaluta grundigt, inden du køber Bitcoins. På den måde sikrer du dig nemlig bedst, at du laver dine investeringer på et så oplyst grundlag som muligt.

 

Fordele ved køb af Bitcoin:

  • Bitcoin er en meget anerkendt og troværdig kryptovaluta
  • Den mest kendte, populære og værdifulde kryptovaluta på markedet
  • Førende markedsposition
  • Globalt brand der for mange er synonymt med ordet kryptovaluta
  • Har historisk gennemgået massiv vækst
  • Stort potentiale for vækst i fremtiden
  • Store selskaber som Tesla og Amazon går med planer om at benytte Bitcoins