Søg efter:

Kort om Cardano

 

Cardano er en af de mest populære og værdifulde platforme for kryptovaluta på markedet. På få år har Cardano opnået en markedsværdi på over 60 milliarder dollars.

Noget ganske særligt ved Cardanos kryptovaluta er at der er tale om en miljøvenlig kryptovaluta. Det skyldes at Cardano benytter sig af en særlig proof-of-stake protokol, i modsætning til de alternative proof-of-work protokoller der ofte benyttes til kryptovaluta.

Denne særlige proof-of-stake protokol er langt mindre ressourcekrævende end proof-of-work protokollerne, og der stilles derfor ikke lige så store krav til computerne der kører protokollerne.

Det har den effekt, at der ikke behøves den samme mængde energi til at køre protokollerne. Der bruges rigtig meget energi på at køre kryptovaluta protokoller, og derfor har Cardanos kryptovaluta et meget mindre klimaaftryk, sammenlignet med kryptovalutaer der benytter sig af proof-of-work protokollerne.

Nogle eksperter mener at Cardano løser mange af de problemer der er ved andre kryptovalutaer, blandt andet at Bitcoin er for langsomt at benytte, og Ethereum ikke har den nødvendige sikkerhed.

 

 

 

 

Historien om Cardano

 

Cardano er en kryptovaluta platform skabt af Ethereum medstifteren Charles Hoskinson. Platformen begyndte sin udvikling i 2015, inden Cardono i 2017 officielt gik på på markedet.

Finansieringen til Cardano kom på baggrund af en IPO der debuterede med en markedsværdi på 600 millioner dollars. Den værdi skulle hurtigt vise sig at stige, og allerede i slutningen af 2017 havde Cardano en markedsværdi på over 10 milliarder dollars, og var helt oppe at toppe med en markedsværdi på over 30 milliarder dollars i 2018.

Siden er værdien dog faldet igen, og den har nu fundet et mere stabilt niveau. Cardano har i dag en markedsværdi i omegnen af 10 milliarder dollars. Faldet skal dog ses i lyset af det samlede fald i priserne på kryptovalutaer.

Cardano bevarer således sin position som en af de mest populære og værdifulde kryptovalutater på markedet, en position de sigter efter at forbedre i fremtiden.

 

 

Hvordan vil Cardano klare sig i fremtiden

 

Som med alle andre aktier, produkter, tjenester, ydelser eller andet der kan handles og byttes, så er samspillet mellem udbud og efterspørgsel afgørende for prissætningen.

Udbud og efterspørgsel kan overordnet set forklares ved, at når udbuddet stiger og efterspørgslen falder, så falder prissætningen. Omvendt forholder det sig hvis udbuddet falder, og efterspørgslen stiger. Så vil priserne nemlig stige.

Det er en meget forenklet gennemgang, og der er mange eksterne faktorer der også vil spille ind på prisen, men helt generelt vil en stigende efterspørgsel føre til højere priser. Så hvad er det der påvirker efterspørgslen på en vare eller et produkt, eller i vores tilfælde, efterspørgslen efter Cardano? Det ser vi nærmere på i det følgende.

 

 

 

 

Hvad får efterspørgslen efter Cardano til at stige og falde

 

Der er mange ting der har indflydelse på efterspørgslen, men for overblikkets skyld vil vi koge det ned til noget mere simpelt. Langt hen ad vejen vil det nemlig være omdømmet der er afgørende for, om potentielle købere vil være parate til at investere eller købe.

Jo bedre et omdømme et produkt, en vare, eller i vores tilfælde, Cardano har, jo mere efterspørgsel vil der være. For Cardano er det derfor afgørende at levere et produkt med et godt ry og omdømme.

Som en kryptovaluta er der nogle klare ting der spiller ind på, hvor godt eller dårligt en kryptovalutas omdømme er. Kryptovaluta er skabt med det formål at skabe en decentraliseret valuta, fri fra regulering fra banker og myndigheder. Samtidig er formålet at skabe stor anonymitet ved handel med kryptovaluta, samt at handel med kryptovaluta i sagens natur, skal være et sikkert alternativ til andre valutaer.

Derfor vil kryptovalutaer og platforme som Cardanos omdømme ikke mindst blive bedømt på netop disse forhold. Og det er da langt hen ad vejen også lykkedes Cardano rigtigt godt, at leve op til lige netop disse krav.

Faktisk så godt at flere eksperter peger på Cardano som en hurtigere og sikrere kryptovaluta og platform, sammenlignet med andre anerkendte og troværdige kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum,

Der er derfor ikke noget at sige til at Cardano nyder stor anerkendelse og popularitet, og som følge deraf har formået at skabe et rigtig godt ry og omdømme om deres platform og kryptovaluta.

På den måde giver det også rigtig god mening at efterspørgslen efter Cardano hurtigt steg, og at kursen og prisen på Cardano som følge deraf er steget gevaldigt, siden Cardano blev lanceret ved en IPO tilbage i 2017.

 

 

 

 

Er Cardano en god investering

 

Det store spørgsmål om Cardano er om de kan holde momentum, og forstærke deres stærke markedsposition i fremtiden. Der er ingen tvivl om at der er flere tegn der peger i den retning.

Vi har allerede tidligere været inde på at flere eksperter mener, at Cardano levere en hurtigere og sikrere handel med kryptovaluta, sammenlignet med nogle af markedets andre giganter i Bitcoin og Ethereum.

Meget tyder derfor på at Cardano har et rigtig stærkt udgangspunkt, med tanke på det fremtidige kryptovalutamarked. Hvis flere får øjnene op for at Cardano er en rigtig stærk kryptovaluta, måske endda endnu stærkere end dem mange anser for at være de stærkeste, så er det meget sandsynligt at Cardano vil opleve rigtig godt vækst fremadrettet.

Samtidig er der også den generelle forventning om, ihvertfald hos os, at markedet for kryptovaluta vil blive ved med at gå fremad. Kryptovaluta har nemlig indtil videre vist sig som et stærkt og levedygtigt alternativ til almindelige valutaer, og alt tyder på at kryptovaluta er kommet for at blive.

Man kan derfor godt forvente en generel vækst på markedet i fremtiden, omend det er svært at pege på hvornår, og hvor hurtigt, det kommer til at ske. Vi er dog meget overbeviste om at det kun er et spørgsmål om tid.

Det er da heller ikke fordi kryptovalutaerne som sådan er faldet, de er faktisk i generel vækst. Det har de mere eller mindre været siden de allerførste kryptovalutaer så dagens lys.

Som det kan ses er der meget der taler for at investere i kryptovaluta, og hvis det har fanget din interesse, så er Cardanos platform og kryptovaluta et rigtigt godt bud på en investering der er værd at undersøge nærmere.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at markederne for kryptovaluta som sagt svinger meget, og at du derfor bør sætte dig grundigt ind i både markedet, men også de enkelte kryptovalutaer du finder interessante. Gør du dit hjemmearbejde ordentligt, så vil der helt sikkert være gode investeringer i vente.

 

Fordele ved at investere i Cardano:

  • Miljøvenlig kryptovaluta
  • God markedsposition
  • Stort potentiale for vækst på markeder for kryptovaluta i fremtiden