Søg efter:

Få succes med dine investeringer med den rette aktiestrategi

 

Vi anbefaler at du benytter dig af en eller flere aktiestrategier, eller som minimum gør dig bekendt med dem, så du på den måde kan opnå større succes med dine investeringer. Det betaler sig nemlig at at benytte sig af aktiestrategier som, hvis de implementeres korrekt, kan forøge dit afkast på dine investeringer betragteligt.

Vi har derfor udvalgt en række gængse aktiestrategier som du kan se nærmere på, for at se om der er nogle af dem som virker interessante for dig. Vi ser blandt andet nærmere på cykliske, defensive og grønne aktier, samt value-investering, copytrading og daytrading.

Endeligt ser vi også kort på de bedste aktie platforme på markedet, som vi anbefaler du undersøger nærmere, så du finder den bedste aktie platform for dig at investere aktier på.

 

 

Aktiestrategi

 

 

Cykliske aktier

 

Cykliske aktier er kendetegnet ved at de svinger meget i aktiekursen, og at de befinder sig på volatile markeder. Det gør investeringer i disse aktier mere usikre sammenlignet med defensive aktier, men har omvendt også et generelt større potentiale for større afkast, især på den korte bane.

Nogle af de markeder der er mest volatile og som har de mest svingende aktier, er markeder som er drevet af unødvendigt forbrug. Luksusrejser er et godt eksempel på dette, for når økonomierne vælter, så vil de unødvendige udgifter og forbrug, som luksusrejser, være de første udgifter der spares væk. Derfor rammes aktier på sådanne markeder hårdere af svingende samfundsøkonomier.

Her ligger til gengæld også en potentiel investeringsmæssig fordel, da det bliver muligt oftere at fange aktiekurserne mens de er lave, inden de før eller siden vil stige igen. Det kan give større muligheder for gode afkast på den korte bane, sammenlignet med markeder for de defensive aktier.

Se mere om cykliske aktier ved at klikke her.

 

 

Aktiestrategi

 

 

Defensive aktier

 

Defensive aktier kan ses på som de cykliske aktiers modsætning. Defensive aktier er således kendetegnet ved at være meget stabile og sikre investeringer, men som ikke i udgangspunktet vil have det samme potentiale for store afkast. Det er altså en afvejning mellem det mulige højere afkast, men mere usikre investering, og det lavere, men mere sikre og stabile afkast.

Defensive aktier vil ofte befinde sig på markeder der ikke berøres af de svingende samfundsøkonomier. Det vil være markeder hvor der produceres og sælges produkter, ydelser og services som er nødvendige produkter, eksempelvis medicinalprodukter og energiproduktion. Vestas og Novo Nordisk er to gode eksempler på defensive aktier.

Se mere om defensive aktier ved at klikke her.

 

 

Aktiestrategi

 

 

Grønne aktier

 

Ved denne aktiestrategi er målet at investere i grønne selskaber, det vil sige selskaber der producerer, udvikler eller leverer produkter og ydelser, hvor der er fokus på den grønne omstilling. Denne strategi forventer vi os meget af i de kommende år.

Det skyldes at efterspørgslen efter den grønne omstilling og grønne produkter kun vil fortsætte med at stige, og det vil vise sig i væksten på de grønne markeder og aktier i de kommende år.

Et godt bud på en grøn aktie vi forventer os store ting af i fremtiden er danske Vestas, verdens førende producent af vindmøller. Der vil med stor sandsynlighed være en stigende efterspørgsel på deres vindmøller og ekspertise i de kommende år, noget som vi tror på vil vise sig i en stigende aktiekurs.

Se mere om grønne aktier ved at klikke her.

 

 

Indeksfonde

 

I stedet for at investere i en enkelt aktie, har du i stedet mulighed for at investere i en indeksfond. En indeksfond er et indeks eller en fortegnelse over en række aktier. Det kan være branchebestemte indeksfonde, eller indeksfonde over de mest omsatte aktie på en børs. Du kan eksempelvis investerer i det danske C25 indeks, der er en samling over de 25 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs.

Når du investerer i en indeksfond er det alle aktier i indeksfonden, der vil være afgørende for dit afkast. Når aktierne gennemsnitligt stiger, så vil dit afkast stige, men når aktierne gennemsnitligt falder, så vil det afkast også falde. Det vil altså ikke være de enkelte aktier i fonden der er afgørende, men den gennemsnitlige stigning eller fald i indeksfonden.

Se mere om indeksfonde ved at klikke her.

 

 

Aktiestrategi

 

 

Value-investering

 

Ved value-investering er målet at finde aktier der er værdisat for lavt, i forhold til den reelle værdi af selskabet. Denne strategi kræver et indgående kendskab til aktierne og markederne der skal investere i. Dertil kræver det en del viden om regnskab og bogføring.

Denne strategi kræver derfor lidt research, men er en rigtig god strategi at følge hvis den udføres korrekt. Et godt eksempel på en succesrig investor der har investerer med value-investering, er den verdenskendte investor Warren Buffet.

 

 

Copytrading

 

Flere aktie platforme tilbyder det såkaldte copytrading, der kort fortalt går ud på, at du kopierer andre investorers investeringer. Det gøres som sagt via en aktie platform, og gør at du automatisk vil investere i de samme aktier, som den investor du har copytraded. Der vil være mulighed for at opsætte indstillinger, så du ikke skal investere for de samme beløb.

 

 

Aktiestrategi

 

 

Daytrading

 

Daytrading er den form for aktiehandel hvor du investerer dag-til-dag, og hvor dit afkast ofte afgøres inden for timer, minutter og endda sekunder. Grundet de korte tidsintervaller som investeringer foregår under, vil de gængse aktiestrategier ikke være holdbare på daytrading. I stedet benyttes tekniske analyse af aktierne grafer og kurver, for den på den måde, at finde frem til de aktier der har størst sandsynlighed for at vækste.

 

 

Den bedste aktie platform

 

Når du har valgt og fået forståelse for de aktiestrategier du kan benytte, så er det blevet tid til at se på hvilken aktie platform, som du skal benytte til at investere i aktier på. Der findes mange forskellige aktie platforme på markedet, men det er ikke alle der er lige gode, og langt fra alle der vil opfylde dine ønsker og behov.

Vi anbefaler at du ser nærmere på enten eToro eller SaxoInvestor. eToro tilbyder den mest omfangsrige aktie platform, med kurtage på 0 kr. og et stort socialt netværk med investorer der deler deres tips til gode investeringer. SaxoInvestor er særligt velegnet til nye danske investorer, da det er en dansk aktie platform med dansk kundeservice, samt et stort udbud af danske aktier.

Se mere om de bedste aktie platforme ved at klikke her.