Søg efter:

Investering i udbytte aktier

 

Der er mange investorer der investere i udbytte aktier, da de ved at investere i udbytte aktier løbende får udbetalt et afkast på deres investeringer, helt uden at skulle sælge fra af deres aktiebeholdning.

Vil du gerne vide mere om det at investere i udbytte aktier, så finder du her på siden en masse brugbar information, om alt lige fra hvad udbytte aktier er, til de bedste danske og udenlandske udbytte aktier på markedet lige nu.

Vi ser blandt andet nærmere på de danske udbytte aktier hos Danske Bank, Vestas og FL Smidth & Co. samt de amerikanske aktier hos Apple, Pfizer og Pepsi.

Endeligt ser vi også på hvorfor det er så populært at investere i udbytte aktier, og på om det kan være en god ide at fylde porteføljen med udbytte aktier fremadrettet.

 

 

Udbytteaktier

 

 

Hvad er udbytte aktier

 

Når du investerer i et selskab ved at købe aktier, så bliver du rent faktisk medejer af selskabet. Du vil altså eje en ligeså stor del af selskabet, som værdien af dine aktier udgør af den samlede aktiekapital i selskabet. Normalt vil dine gevinster alene afgøres ud fra afkastet aktierne. Det er ikke alle aktier der er udbytte aktier, så er det et vigtigt parameter for dig at investere i udbytte aktier, så er det nødvendigt at være opmærksom på dette.

Ved udbytte aktier får du derudover også gevinst i form af udbytte af selskabets overskud. Det vil altså sige, at når et selskab, hos hvem du besidder udbytte aktier, leverer overskud, så får du en del af overskuddet som medejer af selskabet. Det afgøres normalt på selskabernes generalforsamling, hvad satsen for det kommende udbytte skal være.

Det er altså helt op til selskaberne selv at bestemme hvor stor en procentdel, af selskabets overskud der skal udbetales til aktionærerne. Det er samtidig helt op til selskaberne selv, hvornår de vil udbetale udbytte. I Danmark vil de fleste selskaber udbetale udbytte årligt, mens det i USA også ofte vil ses, at udbytte udbetales hvert kvartal.

Der kan være flere grunde til at et selskab tilbyder udbytte aktier, blandt at det kan gøre aktien mere fordelagtig at investere i, og selskabet derigennem kan skaffe yderligere kapital. Det kan også være fordi at selskabet er af den overbevisning, at selskabet er bedre tjent med, at lade selskabets aktionærer om at geninvestere selskabets overskud.

 

 

Fordele ved at investere i udbytte aktier

 

Der kan være mange fordele forbundet med at investere i udbytte aktier. Generelt kan man sige om udbytte aktier, at de ofte er sikre investeringer. Det vil sige at udbytte aktier mange gange vil være selskaber der klarer sig godt, og som derfor ofte levere overskud.

Det gør sig især gældende på de markeder, der ikke bliver specielt berørt af økonomiske kriser og andre udsving på aktiemarkederne. Markeder for nødvendige produkter og varer, såsom medicinalprodukter og produktion af energi, er ofte meget stabile og vil derfor være rigtig fine markeder at investere i udbytte aktier på.

En anden fordel ved udbytte aktier er de muliggør en løbende udbetaling eller afkast, i modsætningen til aktier der ikke er udbytte aktier, hvor det vil være nødvendigt at sælge dele af din aktiebeholdning, før det bliver muligt at realisere afkastet. Det kan medføre en større aktiebeholdning ved et eventuelt senere salg, da du ikke løbende behøver at sælge ud af din aktiebeholding, for at kunne realisere et afkast.

Det er vigtigt at være opmærksom på at udbytte aktier på alle andre områder, ligner ganske almindelige aktier. Det vil sige at udbytte aktier er i risiko for kurssvingninger som alle andre aktier, og at der ved udbytte aktier derfor ikke er tale om 100% sikre investeringer.

 

 

Udbytteaktier

 

 

Danske udbytte aktier

 

Som dansk investor kan det være særligt interessant at se nærmere på nogle af de bedste danske udbytte aktier. Danske selskaber og aktier vil for de fleste danskere nemlig være mere genkendelige, og det vil være nemmere at kunne følge med i aktierne i de danske medier, sammenlignet med de udenlandske selskaber og aktiemarkeder.

Vil du gerne vide mere om de bedste danske udbytte aktier, så har vi i det følgende undersøgt markedet for at finde frem til de bedste danske udbytte aktier, og ser i det følgende nærmere på danske udbytte aktier hos Danske Bank, Vestas og FL Smidth & Co.

 

 

Danske Bank udbytte aktier

 

Danske Bank er den største bank og finansielle institution i Danmark. Deres hovedmarkeder i tillæg det danske inkluderer Sverige, Finland, samt aktiviteter i både Nordirland og Litauen og flere andre lande. Den største aktionær i Danske Bank er APMH A/S med over 20% af aktiekapitalen. AMPH A/S er et datterselskab til A.P. Møller Holding A/S.

Danske Bank er en af de mest populære udbytte aktier vi har i Danmark, og med rigtig god grund. Der leveres nemlig ofte store overskud, og udbytteprocenten er mange gange helt oppe over 40% af det samlede overskud.

Med over 150 års på bagen har Danske Bank for længst etableret sig som en bank, der er kommet for at blive. Og de har ikke bare etableret sig, for som allerede nævnt, så er Danske Bank den største bank og finansielle institution i Danmark. Banken har dog været involveret i en række skandaler gennem årene, blandt andet med hvidvaskningsskandalen i 2018.

Det har også været medvirkende til store udsving på aktiekursen, men Danske Bank har altid formået at komme stærkere tilbage. I 2020 blev banken dog ramt af corona-krisen, og der blev derfor ikke leveret overskud eller udbytte til aktionærerne. Skandalerne og corona-krisen har også påvirket aktiekursen de senere år, men siden andet halvår af 2020 har aktien genfundet sig selv, og har siden da været i stabil vækst.

Med tanke på den gode historie Danske Bank har for at levere overskud, og den store andel af overskuddet der udbetales i udbytte til aktionærerne gør, at vi uden tvivl vil holde skarpt øje med Danske Bank udbytte aktier i de kommende måneder og år.

Se mere om Danske Bank aktier ved at klikke her.

 

 

Vestas udbytte aktier

 

Vestas er en dansk producent og leverandør af vindmøller, og er samtidig verdens førende virksomhed på området. I en tid med en stigende efterspørgsel på den grønne omstilling, så er Vestas en rigtig interessant virksomhed at se nærmere på.

Det må nemlig forventes at Vestas vil modtage flere store ordre på vindmøller de kommende år, og flere lande, herunder Danmark, har allerede givet tilsagn om opførelsen af adskillige vindmølleparker. Af den årsag ser vi rigtigt store muligheder i, at Vestas aktien vil stige i de kommende år.

Vestas har da også allerede nydt godt af efterspørgslen på den grønne omstilling, hvilket også har givet udslag i en stigende aktiekurs. I slutningen af 2012 var aktiekursen således på under 10 kr. sammenlignet med aktiekursen der toppede i starten af januar 2021 på over 300 kr.

Vestas har i de senere år også leveret pæne overskud, som har givet udbytte til aktionærerne. Overskuddet er dog faldet i forbindelse med corona-krisen, på trods af at salg og omsætning er steget i samme periode. Det forklarer Vestas selv med problemer i forsyningskæden af varer og komponenter grundet corona-krisen.

Derfor er aktiekursen også faldet, men med tanke på de forventelige fremtidige ordrer, og at Vestas leverer gode overskud med udbytte til aktionærerne, så synes vi at Vestas udbytte aktier er meget interessante at se nærmere på.

Se mere om Vestas aktier ved at klikke her.

 

 

 

 

FL Smidth & Co. udbytte aktier

 

FL Smidth & Co. er den største danske cementkoncern, der fokuserer på at levere maskineri, viden og service til cementindustrien. Blandt andet ejer FL Smidth & Co. Cembrit Holding A/S, den anerkendte danske eternitproducent. I tillæg til kerneområderne inden for cement, så har FL Smidth & Co. også aktiviteter inden for minedrift.

Siden sin stiftelse helt tilbage i 1882 er FL Smidth & Co. blevet en verdensomspændende koncern, med mere 10.000 ansatte og tilstedeværelse i over 50 lande. Det har betydet at FL Smidth & Co. i dag er en kæmpe koncern, der ofte leverer gode overskud.

Det er særligt interessant taget i betragtning af at FL Smidth & Co. aktier er udbytte aktier, og at du derfor som aktionær ofte vil modtage udbytte af FL Smidth & Co. aktier. I 2021 havde FL Smidth & Co. et samlet overskud for året i omegnen af 200 millioner kroner. Selv om det er et flot overskud for et dansk selskab, så er det et fald fra året før, hvor overskuddet var i omegnen af 800 millioner kroner.

Faldet i overskuddet tilskrives udfordringer i koncernens aktiviteter inden for cement, der har været hårdt ramt af tilbagegang. Meget af dette kan måske tilskrives den økonomiske krise i kølvandet på corona-krisen, men også andre udfordringer har spillet ind. Koncernen selv har varslet ændringer i det logistiske setup, og forventer at koncernen vil fortsætte tilbagegangen i 2021. Bedre ser det ud for koncernens aktiviteter inden for minedrift der har været i vækst.

Historisk set har FL Smidth & Co. dog leveret det ene gode overskud efter det andet, så hvis du derfor er på udkig efter en god historisk dansk udbytte aktie at investere i, så bør du helt sikkert se nærmere på FL Smidth & Co. aktien.

Se mere om FL Smidth & Co. aktier ved at klikke her.

 

 

Amerikanske udbytte aktier

 

Det amerikanske er nok det mest populære aktiemarked i verden, og det gælder også for mange danske investorer, der hver dag foretager utallige handler på de amerikanske aktiemarkeder.

Vi har derfor også set nærmere på nogle af de bedste amerikanske udbytte aktier, og har derfor undersøgt det amerikanske marked for udbytte aktier, og set nærmere på udbytte aktierne hos Apple, Pfizer og Pepsi.

 

 

Udbytteaktier

 

 

Apple aktier

 

Apple er det førende teknologiselskab med fokusområder inden for områder såsom mobiltelefoni, musikafspillere og computere, med produkter som iPhones, iPods og Mac. I dag indtager Apple over en fjerdedel af markedet for salg af mobiltelefoner og computere.

Den massive vækst som Apple har gennemgået har gjort Apple aktier meget populære, og der har været kæmpe gevinster for dem der tidlige hoppede med på vognen og investerede. Fra 2002 er aktiekursen gået fra under 0,5 amerikanske dollars, til i dag at være oppe over 150 amerikanske dollars.

Apple leverer ofte massive overskud, og det gør aktien særligt interessant af flere grunde, men ikke mindst at Apple aktier er udbytte aktier. Du får som aktionær derfor del i den rivende udvikling som Apple gennemgår, en udvikling vi tror meget på vil fortsætte.

Vi ser derfor Apple udbytte aktier som værende meget interessante aktier, og vi vil uden tvivl holde godt øje med hvordan aktien udvikler sig i de kommende måneder og år.

Se mere om Apple aktier ved at klikke her.

 

 

Pfizer aktier

 

Pfizer er et selskab der udvikler, producerer og leverer lægemidler, og som i nyere tid er blevet særligt kendt for deres indsats i kampen mod COVID-19. Pfizer er nemlig et af de selskaber der har udviklet en vaccine mod corona-virussen.

Denne indsats har også kunne måle sig i Pfizers aktiekurs, der siden lanceringen af deres vaccine er steget markant. Det kan både tilskrives den store omtale af Pfizer, der har fået mange investorer til at se nærmere på aktien, men også at deres vaccine har sikret Pfizer betragteligt summer.

Den store omtale og pæne overskud gør at Pfizer aktien er blevet en meget populær udbytte aktie. Tror du på at den store omtale og gode resultater varer ved, så kan der være god grund til at holde godt øje med Pfizer udbytte aktier i den kommende tid.

Se mere om Pfizer aktier ved at klikke her.

 

 

Pepsi aktier

 

Pepsi er et selskab der producerer fødevarer, drikkevarer og snacks til hele verden. På deres kerneområder er Pepsi det næststørste selskab i verden, kun overgået af Nestle.

Pepsi aktier er meget populære udbytte aktier at investere i, da Pepsi leverer det ene overskud efter det andet, år efter år. Det betyder at Pepsi er en meget stabil og sikker udbytte aktie at investere i.

Det ses også på den generelle aktiekurs for Pepsi, der har været i konstant vækst henover de seneste 30 år. Vi tror meget på at Pepsi vil fortsætte fremgangen, og blive ved med at levere overskud i de kommende år. Derfor ser vi rigtig god grund til at holde godt øje med Pepsi udbytter aktier fremadrettet.

Se mere om Pepsi aktier ved at klikke her.

 

 

 

 

Andre gode udbytte aktier

 

Ovenstående udvalgte udbytte aktier er blot nogle af de mange gode udbytte aktier, som det er muligt at investere i. Nedenfor finder du i tillæg til de ovenstående udbytte aktier en række andre gode udbytte aktier, som du med fordel kan undersøge nærmere.

  • Coca Cola – verdens største producent af læskedrikken cola. Er et brand med global rækkevidde, og tilstedeværelse overalt i verden. Aktien har været i stabil vækst i årtier, og selskabet leverer ofte rigtig gode overskud.
  • Novo Nordisk – Danmarks største medicinalvirksomhed, der er blandt de førende på flere af deres kernemarkeder, herunder ikke mindst på det amerikanske marked. Aktiekursen har været i massiv vækst i det seneste årti, og selskabet leverer ofte rigtig gode overskud.
  • Tryg – en dansk forsikringskoncern der er den næststørste af sin slags i Norden. Aktiekursen har været i en støt og stabil vækst de seneste 10 år, og har været en stabil og sikker udbytte aktie at investere i.
  • McDonalds – den nok mest kendte fastfood-kæde i verden. Kæden har været i rivende udvikling siden årtusindeskiftet, hvilket også har haft stor positiv effekt på aktiekursen og overskuddet. McDonalds udbytte aktier er af den årsag en meget spændende udbytte aktie.
  • Jyske Bank – Danmarks næststørste bank kun overgået af Danske Bank. Aktiekursen har gennem de seneste årtier været meget svingende, men Jyske Bank leverer ofte gode overskud. Derfor er Jyske Bank også en interessant udbytte aktie at se nærmere på.

 

 

Det bør du holde øje med inden du investere i udbytte aktier

 

Det er ikke altid at en udbytte aktie med et højt bytte, samtidig er udtryk for en god aktie at investere i. At en aktie er en udbytte aktie er nemlig for det første ikke ensbetydende med, at selskabet også præsenterer overskud. Det er også vigtigt at bemærke at en udbytte aktie hurtigt kan ændre sig, så den ikke længere er en udbytte aktie.

 

Her er nogle af de forhold du kan undersøge nærmere inden du investere i udbytte aktier:

  • Er aktien stabil, stigende eller faldende
  • Har aktien over en længere periode været en udbytte aktie
  • Præsenterer selskabet regelmæssigt overskud
  • Hvor højt et udbytte der udbetales

 

 

Udbytteaktier

 

 

Beskatning af udbytte aktier

 

Beskatning af udbytte aktier adskiller sig ikke fra måden, hvorpå andre typer af aktier beskattes. Du skal således betale aktieindkomst på dit afkast. Du betaler 27% i skat så længe dit afkast ikke overstiger 57.000 kr. Et afkast over 57.000 kr. beskattes med 42%.

Der er dog mulighed for at opnå gode skattefordele på dit afkast. Ved at oprette en aktiesparekonto kan du nemlig opnå meget fordelagtige skattefordele på dine investeringer. Vi har lavet en guide til aktiesparekonto som du med fordel kan se nærmere på herunder.

Se vores guide til aktiesparekonto ved at klikke her.

 

 

Bedste aktie platform til udbytte aktier

 

Vi anbefaler at du grundigt overvejer hvilken aktie platform du vil benytte dig af, i forbindelse køb og salg af udbytte aktier og andre aktier og investeringer. Der kan nemlig være stor forskel på de enkelte aktie platforme, og det er derfor ikke sikkert at de alle opfylder dine behov.

Er du helt ny som investor så har vi i det følgende anbefalet to gode aktie platforme for nye investorer, hvor vi har set nærmere på henholdsvis eToros og SaxoInvestors aktie platforme. Vi har udvalgt aktie platformene på baggrund af deres brugervenlighed, priser, tilgængelighed for nye investorer og flere andre forhold.

 

 

eToro

 

Vi mener selv at eToro er den bedste aktie platform for ikke bare nye investorer, men alle slags investorer. Det skyldes flere ting, men særligt den store brugervenlighed på aktie platformen, at du får 0 kr. i kurtage, de mange forskellige markeder for investering, det store udbud af aktier, samt det store sociale netværk hvor investorer deler gode råd om investeringer, gør eToros aktie platform til den bedste aktie platform på markedet.

 

 

SaxoInvestor

 

Ønsker du et særligt fokus på danske investorer så er SaxoInvestor måske mere for dig. SaxoInvestor er nemlig en dansk aktie platform, der blandt andet tilbyder dansk kundeservice, og som har et kæmpe udvalg af danske aktier. SaxoInvestor har stor fokus på at gøre deres aktie platform tilgængelig for nye investorer, så er du selv en ny investor der gerne vil investere på det danske marked, så er SaxoInvestor som sagt måske noget for dig.

Se mere om eToro og SaxoInvestor her ved at klikke her.