Søg efter:

Invester i indeksfonde

 

Leder du efter en sikker og stabil investering der er garanteret at give positivt afkast på den lange bane, så den bedste mulighed at investere i en indeksfond.

Som med alle andre investeringer er indekssfonde påvirket af diverse markedskræfter, der vil påvirke kursen på de enkelte indekssfonde enten negativ eller positivt. Der gælder dog den naturlov ved indekssfonde, at de selv når kriserne er værst, så vil indekssfonde altid stabilisere sig selv og stige på den lange bane.

Hvis du går efter en investeringsstrategi på den lange bane, så er indekssfonde næsten et must at investere i. De giver nemlig som nævnt ovenfor altid et positivt afkast på den lange bane, og spørgsmålet er derfor ikke om du skal investere i indekssfonde, men i hvilke indekssfonde du skal investere i.

Der er nemlig stor forskel på de mange forskellige indekssfonde, der kan være branchebestemte, det vil sige indeholde aktier der hører til i bestemte brancher, eller indeholder de mest omsatte aktier på et givent aktiemarked, samt mange andre muligheder.

Har du derfor en god fidus til at et bestemt marked vil vækste meget i den kommende tid, så kan der være god ide i at investere i en indeksfond, som indeholder aktier der tilhører det marked du tror vil komme i vækst.

Det smarte ved at investere i en indeksfond er, at du ikke investerer i en bestemt aktie på det marked du tror vil vækste, hvorefter du vil være afhængig af, at lige netop den aktie du har investeret i vil vækste. Med en indekssfonde investere du nemlig i stedet i alle aktier på et som en indeksfond indeholder.

På den måde vil du være afhængig af at de samlede aktier, eller det samlede marked, vil komme i vækst. Det vil give positivt afkast på den lange bane, da markederne bliver ved med at vokse sig større og større. Har du en særlig god fidus til et bestemt marked, kan du ved at investere i en indeksfond for markedet, give dig selv rigtig gode muligheder for at lave investeringer, der på den lange bane vil give rigtig pæne afkast.

 

 

Indeksfonde

 

 

Hvad er en indeksfond

 

En indeksfond kan beskrives som en sammensætning af flere aktier, som har til formål at efterligne et givent marked mest muligt. Der findes mange forskellige indeksfonde, der kan være begrænset i aktiernes geografi, brancher mv. Som eksempel kan nævnes den danske indeksfond OMXC25, som er en sammensætning af de 25 største og mest omsatte aktier i Danmarks.

Formålet med en indeksfond kan siges at være målet om, at indeksfonden skal forsøge at klare sig ligesom det marked, som indeksfondens sammensætning af aktier udgør. Eksempelvis vil en indeksfond der er en sammensætning af det globale marked, have en sammensætning med 1% danske aktier, hvis danske aktier udgjorde 1% af det globale aktiemarked.

Det er ikke kun her på siden at du vil hører anbefalinger om, at du bør investere i indeksfonde. De fleste investorer vil have investeringer i indeksfonde, og de fleste investorer vil også anbefale dig at investere i en indeksfond. Den mest berømte og mest succesfulde investor gennem tiden, Warren Buffett, har tjent en stor del af sine penge ind ved investeringer i indeksfonde, og han anbefaler også andre investorer at investere i indeksfonde.

Der er flere fordele forbundet med at investere i en indeksfond, hvor vi allerede har været inde på sikkerheden og stabiliteten ved indeksfonde. En af de andre store fordele hænger sammen med de lavere omkostninger, sammenlignet med bankernes investeringsforeninger, men der er også flere andre fordele forbundet med indeksfonde, som vi ser nærmere på i det følgende.

 

 

Indeksfonde

 

 

Fordele og ulemper ved at investere i en indeksfond

 

Som vi allerede har gennemgået i indledningen, så er den store fordel ved at investere i indeksfonde, at indeksfonde over tid historisk set altid har givet et positivt afkast. Det skyldes at vi bliver flere og flere mennesker på kloden, og at forbruget kun bliver ved med at stige. Derfor vil de største selskaber, selv om de skifter over tid, altid blive større og større, med større og større aktiekurser og værdiansættelser af selskaberne til følge.

Der er samtidig mange andre fordele ved at investere i indeksfonde. Som beskrevet ovenfor vil der være mindre omkostninger forbundet med at investere i indeksfonde, sammenlignet med at investere i investeringsforeninger. De årlige udgifter (ÅOP) vil nemlig ofte være højere, end de årlige udgifter på indeksfonde.

En anden fordel ved at investere i indeksfonde er, at der er tale om en passiv investering. Det vil sige at du ikke konstant skal vedligeholde dine investeringer, da du efter at have investeret i en indeksfond blot skal afvente de uundgåelige kursstigninger.

Der er dog også nogle få ulemper ved at investere i indeksfonde der er værd at nævne. Først og fremmest vil formålet med en indeksfond være, at klare sig ligeså godt som gennemsnittet for et givent marked. Målet er altså ikke nødvendigvis at klare sig bedre, hvilket ofte vil betyde begrænsninger, i forhold til hvor store afkast du kan forvente. Investeringer i indeksfond er sikre og stabile, men altså også begrænsede i afkastet.

En anden ulempe er at du ikke vil have mulighed for at udvælge enkelte aktier, hvis du har fidus til at en bestemt aktie i indeksfonden vil klare sig bedre, end de andre aktier i indeksfonden. Denne ulempe hænger lidt sammen med ulempen ovenfor, da dette er en af grundene til at investeringer i indeksfonde ikke giver særligt store afkast. Som sagt er investeringer i indeksfonde meget sikre og stabile, men med knap så store potentielle afkast.

 

 

Indeksfonde

 

 

Oversigt over nogle spændende indeksfonde

 

For at hjælpe dig godt på vej med at investere i en eller flere indeksfonde, har vi i det følgende udvalgt og set nærmere på nogle gode indeksfonde, som du med fordel kan se nærmere på.

I det følgende har vi udvalgt og set nærmere på det store danske OMXC25 indeks, samt det endnu større amerikanske S&P 500 indeks. Disse to indeksfonde er begge en sammensætning af nogle af de bedste aktier, på henholdsvis det danske aktiemarked og det amerikanske aktiemarked.

 

 

Det danske OMXC25 indeks

 

OMXC25, eller blot C25, er en dansk indeksfond der består af en sammensætning, af de 25 mest omsatte danske aktier på det danske aktiemarked. Der foretages løbende udskiftninger af hvilke aktier der indgår i indeksfonden, som foretages to gange årligt, og som udregnes på baggrund af hvilke aktier der handles mest, målt på deres markedsværdi.

Der gælder det ved det danske C25 indeks, at aktiernes indflydelse over indeksets værdi, vil afgøres ud fra markedsværdien af de enkelte aktier. Det betyder at de aktier i C25 der har en samlet større markedsværdi, vil også have større indflydelse på værdien af C25, sammenlignet med de aktier i C25, der har en mindre markedsværdi.

Blandt de mest kendte og populære aktier i C25 finder vi Mærsk aktier, Carlsberg aktier, Danske Bank aktier, Novo Nordisk aktier, Vestas aktier og Ørsted aktier.

 

 

Det amerikanske S&P 500 indeks

 

Det amerikanske S&P 500 indeks er en indeksfond med en sammensætning af 500 af de største aktier på de amerikanske aktiemarkeder. Aktierne er en sammensætning af en lang række brancher og industrier, og er altså ikke en indeksfond med de 500 største selskaber, men en sammensætning af 500 selskaber, der fordelt på en lang række brancher og industrier, er blandt de største selskaber på de amerikanske aktiemarkeder.

S&P 500 er den mest indflydelsesrige indeksfond i verden hvad angår de såkaldte futures. En future er en kontrakt om at kunne investere i et indeks til en fastsat pris, på et senere fastsat tidspunkt. Tricket er at få investeringen i indekset til en pris, der er lavere end den pris du forudser indekset kan handles for i fremtiden. Der gælder det, at når S&P 500 futures stiger, så vil alle verdens aktiemarkeder også stige. Det samme gælder for det omvendte, at når S&P 500 futures falder, så vil alle verdens aktiemarkeder også falde.

Der har i de senere år været debat om hvorvidt den amerikanske nationalbank, The Federal Reserve, holdt en hjælpende hånd under S&P 500 futures ved at købe S&P 500 futures til stigende priser. Det rejser den problemstilling, eller ændring, at uagtet om dette overhovedet er lovligt, så er verdens aktiemarkeder gået fra at være betinget af de frie markedskræfter, til nu at være politisk betingede.

 

 

 

 

Husk du skal betale skat af din aktieskat

 

I Danmark skal du betale skat af din aktieindkomst. Er dit afkast på under 52.000 kr. så betaler du 27% i skat på din aktieindkomst. Overstiger dit afkast 52.000 kr. så betaler du 42% i skat på din aktieindkomst.

Vær i øvrigt opmærksom på, at når du investere i indeksfonde, så vil du blive lagerbeskattet. Det vil sige at du vil blive beskattet af alt afkast, og dermed også af afkast, som endnu ikke er realiseret. Du vil altså betale skat af de værdistigninger der har været på dine investeringer i indeksfonden, på trods af du ikke har realiseret dit afkast ved at sælge.

Som det kan ses skal du betale en ret høj skatteprocent på dine aktieindkomster. Derfor kan anbefaler vi at du ser nærmere på dine mulighed for, at oprette en aktiesparekonto med store skattefordele til følge. Med en aktiesparekonto kan du nemlig få din skatteprocent helt ned på 17%, hvilket er en væsentlig forskel, især på afkast der overstiger 52.000 kr. Du kan se mere om dine muligheder og fordelene ved en aktiesparekonto lige nedenfor.

Se mere om dine fordele med en aktiesparekonto ved at klikke her.

 

 

Kom godt i gang med at investere i en indeksfond

 

Du kan hurtigt og nemt komme i gang med at investere i indeksfonde på en aktie platform. Ved du endnu ikke hvilken aktie platform du vil benytte dig af, så kan du se mere om aktie platforme i vores guide du finder lige nedenfor.

I vores guide over aktie platforme ser vi nærmere på fordelene ved at investere på en aktie platform, samt på de bedste aktie platforme på markedet.

Se mere om de bedste aktie platforme på markedet ved at klikke her.