Søg efter:

Hvad er en aktiesparekonto

 

En aktiesparekonto har til formål at gøre det mere attraktivt for danskerne at investere deres penge i aktier. Ved at oprette en aktiesparekonto opnås en række fordelagtige skattevilkår, som skal give incitament til at investere frem for at spare op, eller bruge pengene på andre ting.

For nuværende er beskatningen på 17%, der beskattes ved at gevinster lagerbeskattes. Der kan indbetales op til 100.000 kr. på aktiesparekontoen, og er saldoen under det maksimale beløb ved årets udgang, så kan der foretages et nyt indskud.

Der kan ikke indskydes et beløb der gør, at saldoen på din aktiesparekonto overstiger 100.000 kr. Dog er det muligt at foretage indbetalinger, der har til hensigt at dække betaling af manglende skat. Oplever du tab på dine investeringer, så kan tabet modregnes i eventuelle senere gevinster.

 

 

 

 

Fordele ved en aktiesparekonto

 

Den helt store fordel ved en aktiesparekonto er den store skattebesparelse du opnår på dine investeringer. Det er dog vigtigt at holde for øje, at der vil være tilfælde hvor en aktiesparekonto ikke er den bedste løsning.

Aktiesparekontoen fungerer nemlig bedst hvis du som investor ikke løbende køber og sælger aktier, men i stedet investerer efter en passiv investeringsstrategi. Er dit afkast dog af højere karakter, gerne 11% og over, så kan der være fordel i en realisationsbeskatning.

Det er især hvis dit afkast kommer over den såkaldte progressionsgrænse på 56.500 kr. Det skyldes at aktieskatten stiger fra 27% til 42%, så snart at afkastet overstiger de 56.500 kr.

 

 

 

 

Aktiesparekontoens historie

 

Det var den danske regering der indførte aktiesparekontoen med virkning fra 1. januar 2019. Ved ordningens start blev det aftalt at beløbsgrænsen på aktiesparekontoen skulle være på 50.000 kr. der gradvist kunne øges, så beløbsgrænsen nåede 200.000 kr. i 2022.

Det er dog for tidligt at sige noget om aktiesparekontoens fremtid, da der siden ordningens start har været folketingsvalg, der har medført en ny regering. Det har medført en del politisk debat om aktiesparekontoen, da den nye regering ikke er lige så positivt stemt over for aktiesparekontoen som den tidligere regering.

Regeringen gik dog med til at hæve beløbet til 100.000 kr. i maj 2020, men om beløbet vil blive forhøjet, falde, eller helt forsvinde, er stadig meget usikkert. For nuværende er der ikke givet politisk udsagn fra vores regering om at forhøje beløbsgrænsen på aktiesparekontoen.

 

 

 

 

Hvad er lagerbeskatning

 

Ønsker du at benytte dig af en aktiesparekonto, kan det være en stor fordel at være opmærksom på de gældende regler for beskatning af aktiegevinster. Dine aktiegevinster vil nemlig beskattes med den såkaldte lagerbeskatning, der kort fortalt er en beskatning der både gælder for realiserede og urealiserede gevinster.

Det vil sige at dine gevinster vil blive beskattet når de realiseres, det vil sige at du sælger dine aktier, og trækker gevinsten ud, men også når du ikke realisere dine gevinster, hvilket vil sige, at du også bliver beskattet af de gevinster på aktier, som du endnu ikke har solgt og trukket ud.

 

 

Sådan opretter du en aktiesparekonto

 

Du kan oprette en aktiesparekonto hos de fleste banker, så chancerne er gode for, at du også bør kunne oprette en aktiesparekonto i din nuværende bank.

Alternativt kan du oprette dig en aktiesparekonto på en handelsplatform for aktier. For nuværende er det udelukkende Saxo Bank der gennem deres handelsplatform SaxoInvestor, tilbyder kunder mulighed for at oprette en aktiesparekonto.

Dertil har Nordnet givet udsagn om at de undersøger mulighederne for, at kunder også kan oprette en aktiesparekonto på deres handelsplatform, men for nuværende er det kun hos Saxo Bank og SaxoInvestor, at det er muligt at oprette en aktiesparekonto.

 

 

 

 

Aktiesparekonto hos Saxo Bank og SaxoInvestor

 

Vi anbefaler at du opretter en aktiesparekonto hos Saxo Bank og deres handelsplatform SaxoInvestor, da det for det første er utroligt nemt at oprette en aktiesparekonto hos Saxo Bank, men også fordi du opnår en anden meget klar fordel.

Dine indberetninger til SKAT vil nemlig blive indsendt automatisk, hvilket betyder at du slipper for at skulle udarbejde opgørelser over gevinster og tab på dine aktier. Du kan derfor i stedet koncentrere dig om dine investeringer, og så klarer Saxo Bank opgaven med at få indsendt de korrekte opgørelse til SKAT.

Dertil tilbyder Saxo Bank gennem SaxoInvestor en af markedets bedste handelsplatforme, og som særligt for danske investorer er en super handelsplatform. Der er nemlig stor fokus på de danske investorer på handelsplatformen, og dertil specielt fokus på at gøre det nemt og tilgængeligt for nye investorer.

Er du en ny investor så er der altså klare fordele ved Saxo Bank og Saxoinvestor, da du kan oprette en aktiesparekonto der kan spare dig for tusindvis af kroner om året, samtidig med at det praktiske arbejde med at indsende opgørelser til SKAT bliver ordnet automatisk.

Der er samtidig klare fordele ved handelsplatformen for danske, og særligt nye danske, investorer, da du får dansk kundeservice, en dansk platform, og et stort udvalg af danske aktier.

Se mere om Saxoinvestor ved at klikke her.