Gode aktier at investere i

Er du ny på aktiemarkedet kan du her få en kort introduktion, til nogle gode aktier at investere i. Disse aktier er nemme at tilgå og forstå, og er derfor gode aktier at investere i for nye investorer på aktiemarkedet.

 

Vil du derfor gerne vide mere om nogle af de gode aktier at investere i, så kan du med fordel læse med videre her i artiklen. Vi ser blandt andet nærmere på de defensive og de cykliske aktier, samt de meget fordelagtige udbytteaktier.

 

Disse aktier er blandt de bedste aktier at starte ud med som ny investor, da de som sagt er nemme at tilgå og forstå. Vi ser i det følgende nærmere på disse aktier, for at se på hvad de er, og hvorfor de kan være gode aktier at investere i.

Defensive aktier

Defensive aktier er som navnet antyder aktier der er defensive, forstået på den måde, at du investere i mere sikre aktier og markeder. Det betyder at du sjældent vil opleve store og vilde afkast, men at du til gengæld også sjældent vil opleve store og vilde nedture på aktiekursen.

 

Defensive aktier hører til på markeder der er meget stabile. Et godt eksempel på et stabilt marked er selskaber, der tilhører medicinalbranche der producerer livreddende medicin og udstyr. Selv i økonomiske krisetider vil disse produkter være efterspurgt, og du oplever derfor sjældent store udsving i aktiekursen.

Cykliske aktier

Modsat de defensive aktier står de cykliske aktier, der til forskel fra de defensive aktier, vil svinge mere i aktiekursen. Det kan være fordi aktierne ligger på et meget usikkert meget, der eksempelvis er meget påvirket af samfundsøkonomien.

 

Et godt eksempel på dette er rejsebranchen, der ser en nedgang i omsætningen når der skal spares, men som vil opleve opture igen, så snart samfundsøkonomierne forbedres. Disse aktier kan hurtigt give store tab, men kan også meget hurtigt give meget store afkast.

Udbytteaktier

Nogle aktieselskaber kan vælge at lave deres aktier om til såkaldte udbytteaktier. Udbytteaktier er aktier hvor aktieselskaberne udbetaler en procentdel af selskabets overskud til aktionærerne.

 

Disse aktier er selvsagt meget populære da de både vil give almindeligt afkast, så længe aktiekursen stiger, men også et afkast i form af udbytte, så længe aktieselskabet leverer overskud.

 

Hvor meget udbytte der udbetales er forskelligt fra aktieselskab til aktieselskab. Det er dog ikke uhørt at udbyttet kan være helt op til 50% af aktieselskabernes overskud. I praksis kunne det være 100%. Din del af det samlede udbytte vil svare til den procentdel, som dine aktier udgør af den samlede mængder aktier i aktieselskabet.

Det er en god ide at få lagt en strategi når du investerer i aktier

Du bør få lagt en strategi når du skal investere i aktier, da du dermed opnår en større sikkerhed for, at du vil få succes med dine investeringer. Her bør du blandt andet gøre op med dig selv, hvorvidt du ønsker at investere på den korte eller den lange bane.

 

Dette er blot en af de mange overvejelser om strategier du kan og bør gøre dig, inden du begynder at investere i aktier. Det betaler sig i sidste ende at have en klar plan for, hvordan man planlægger at investere, og i hvilke aktier man planlægger at investere.

 

Meget af dit arbejde i relation til dine investeringer vil kunne klares på computer eller mobil, men som ved så meget andet, kan det være en god ide at have viden og andet relevant tæt ved hånden.

 

Et godt eksempel på dette er et whiteboard der kan indeholder strategier, planer, budgetter og meget andet, som du hurtigt kan få overblik over. Whiteboard og tavlemagneter kan du få på https://larko.dk, så du hurtigt bliver klar til dit investeringseventyr.